Blog

Pravila za dobru optimizaciju veb-sajta (Deo 2)

seopravilacl2

U prvom delu je bilo reči o sadržaju veb-stranice. Kako treba da izgleda dobro napisana stranica i šta ne treba raditi, odnosno šta negativno utiče na vrednost stranice i veb-sajta u celini. U drugom delu ćemo obraditi naredna tri elementa:

  • Izbor i korišćenje ključnih reči
  • Postavljanje meta tagova
  • Postavljanje vizuelnih dodataka

Izbor i korišćenje ključnih reči

Prava ključna reč i dobra pozicija na pretraživačima garantuje veliki broj posetilaca. Ključne reči treba postavljati u:

  • tag <title>
  • URL stranice
  • naslovima i podnaslovima
  • opisima slika (<alt> tag)
  • tekstu u prvom i poslednjem slogu

Kako postavljati ključne reči

Zastupljenost ključne reči je ranije bila toliko bitna, pa je uvedena praksa da se ključna reč neprirodno često spominje (keyword stuffing). Ova praksa je zabranjena, tako da se sada preporučuje da zastupljenost ključnih reči bude maksimalno 7% za glavne i 2% za pomoćne ključne reči. Ukoliko zastupljenost ključne reči u tekstu prelazi 10%, postoji opasnost da stranica bude kažnjena zbog preteranog korišćenja ključnih reči.

Blizina reči (keyword proximity). Često se glavna ključna reč, odnosno fraza, pojavljuje u tekstu koji je razdvaja na, recimo, dva ili tri dela. U rečenici:

Beogradski IT stručnjaci za WordPress organizovali meetup juče…”

će biti detektovane sledeće ključne reči: “beogradski WorPress meetup” i “WordPress meetup”.

Dugačke ključne reči (long tail keywords) se koriste u slučajevima kada je konkurencija veoma jaka, pa se za tu reč kaže da je veoma teška za pozicioniranje. Ukoliko dugačka ključna reč, odnosno ispravno rečeno “dugačka fraza” sadrži kraću ključnu reč, postoji mogućnost da pomogne sajtu da se bolje pozicionira i za kraću ključnu reč zbog pravila koje se odnosi na blizinu reči. Ako bi uzeli prethodni primer i linkovali na stranicu koristeći ključnu reč “beogradski WordPress meetup”, ovo bi doprinelo i boljem pozicioniranju stranice za ključnu reč “WordPress meetup”.

Korišćenje srodnih reči i sinonima je veoma dobra tehnika. Pretraživači dobro odrađuju zamenu reči na engleskom jeziku, pošto se najviše koristi. Tako će ključna reč “pills” (tablete/pilule) u rezultatima biti zamenjena rečima “pill” (jednina od “pills”), “tablets”, odnosno “supplement”.

Pogrešno napisane reči (keyword mistypes i spelling errors) se ponekad koriste kao ključne reči. Ovu metodu koriste affiliate sajtovi u cilju povećanja vidljivosti veb-sajta na pretraživačima. Bilo da su to najčešće greške u kucanju ili greške u pisanju, izbor ovakvog načina da se sajt promoviše, može doneti dobar profit vlasniku veb-sajta.

Koliko ključnih reči treba koristiti na jednoj stranici?

Ovo je najčešće pitanje koje se postavlja na forumima. Odgovor na ovo pitanje je veoma jednostavan: Ako se koristi ključna reč koja će doneti dovoljan broj poseta ili novca, dovoljna je jedna jedina ključna reč.

Optimalan broj reči je 5. Ovo je najčešća preporuka SEO stručnjaka. Ako se koristi više, potrebno je napisati duži tekst, a to odbija posetioce. Ako se u tekst želi ubaciti više ključnih reči, postoji opasnost od pojave “razvodnjavanja ključnih reči” (keyword dillution).

Meta tagovi

Ovi elementi mogu da sadrže osnovne podatke o veb-stranici i celom veb-sajtu. Podaci se nalaze u zaglavlju stranice i vidljiv je pretraživačima i programima koji čitaju sadržaj veb-stranica. Ovako izgleda primer zaglavlja veb-strane koja sadrži najčešće korišćene meta tagove

metatagoviprimer

Iako se skoro svi stručnjaci za SEO slažu da se meta tagovi više ne uzimaju u obzir prilikom rangiranja sajtova na pretraživačima, preporuka za korišćenje tagova ipak ostaje.

Dužina opisa bi trebalo da se kreće od 120 do 160 karaktera. Kraći sažetak stranice obično ne može dovoljno dobro da prenese informaciju o sadržaju stranice. Sa druge strane, sažetak koji sadrži više od 160 karaktera će biti skraćen, tako da se mogu izgubiti informacije koje se nalaze na kraju ovog teksta.

Iako više nemaju velik značaj za SEO, postavljanje istih predstavlja dobru SEO praksu. tako da je postojanje meta tagova koji prikazuju ime autora i definišu glavne ključne reči na stranici, uvek dobro došlo.

Vizuelni dodaci veb-sajtu

Najaktuelniji dodatak izgledu veb-sajta predstavlja responsive dizajn. Nekad ga je koristio mali broj sajtova, ali popularnost prenosnih uređaja poput pametnih telefona, tablica i drugih sličnih uređaja je responsive design uvrstila u neizostavne elemente svakog sajta.

Preporučeni izgled veb-stranice se poslednjih godina veoma promenio. U obavezne elemente su uvrštene slike, bez kojih više ne može ni da se zamisli savremen veb-sajt. Popularnost i dostupnost video sadržaja kao sredstva komunikacije je toliko uticala na savremene sajtove, da se sada preporučuje postavljanje videa na početnoj stranici i stranicama koje su proglašene za “landing pages”.

Stranice sa okvirima (frames) i Flash stranice su gotovo zaboravljene. Ukoliko još uvek postoje ovakvi sajtovi, ove sadržaje treba promeniti, pošto negativno utiču na SEO.

Često korišćeni, ali i često zloupotrebljavani, su dodaci pisani u JavaScript-u. Njima se može unaprediti vizuelni izgled sajta, poboljšati vidljivost na pretraživačima, ali se može i negativno uticati na SEO, ukoliko se ometa rad spajdera koje šalju pretraživači. Funkcionalnost skriptova treba dobro proveriti, pošto loše pisan kod može imati slične efekte kao i zlonameran kod (malware). U oba slučaja sledi opomena, a zatim i kazna pretraživača.

 

U trećem i poslednjem nastavku će biti obrađena poslednja dva elementa koja utiču na optimizaciju sajta.

About the author

Stevica Golosin

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

@WPSerbia

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 106 other subscribers

%d bloggers like this: