Blog

Vodič kroz wp-config.php

WordPress konfiguracioni fajl je jedan od najkorišćenijih fajlova u jednoj WP instalaciji. Njegova namena ne mora biti samo u jednostavnom povezivanju sa bazom podataka već se može podesiti za niz operacija kojima će se mogućnosti WordPress sajta proširiti i nadograditi.

Šta je wp-config.php?

Ovo je jedan od najvažnijih fajlova u vašoj WP instalaciji. Ovaj fajl se nalazi u root direktorijumu i u njemu su sadržane glavne konfiguracione informacije kao što su npr. informacije vezane za konektovanje sa bazom podataka, podaci vezani za sigurnost WP-a (autentifikacioni ključevi i saltovi), prefiks tabela u bazi, WP debugging i još mnogo toga.

Ovaj fajl ne dolazi kao bazični deo WordPress-a. Ako skidate WP instalaciju sa bazičnog sajta nećete dobiti uz nju ovaj fajl, već će te dobiti wp-config-sample.php koji korisnici mogu sami editovati i ubaciti neophodne podatke i podešavanja.

Šta sadrži wp-config.php?

Primer bazičnog sadržaja wp-config-sample.php fajla možete pogledati na GitHub strani

Baza podataka i wp-config.php

Prva podešavanja vezana za wp-config.php fajl vezana su za bazu podataka. Ovde se radi o php konstantama kojima se definiše naziv baze podataka, korisničko ime i lozinka itd. Jedna od konstanti se odnosi na charset i tu je preporučljivo da definisana vrednost bude UTF8 iz razloga specijalnih karaktera (slova našeg jezika č, đ, š dž).

database_shot

Autentifikacioni ključevi i Saltovi

Sledeće podešavanja se tiču podešavanja autentifikacionih ključeva i saltova koji služe za bezbednosne provere i nasumično određivanje hešovanih šifara. Ovde se zapravo radi o četiri autentifikacionih ključeva i četiri hešing saltova (nasumično određenih podataka) koji zajedno daju dodatni sloj zaštite vašoj WP instalaciji (cookies and passwords).

auth_salt_shot

Ostala podešavanja

Nakon prethodno nabrojanih podešavanja sada dolazimo do prefiksa tabela u bazi (table_prefix) i WP_DEBUG konstante. Prefiksi tabela dodeljuju unikatan naziv prefiksa vašim tabelama. Unapred definisani WP_, znači da će sve tabele u vašoj bazi ima isti prefiks kao npr. WP_POSTS.

Sledeće podešavanje je vezano za WP_DEBUG konstantu. Ova vrednost je nameštena na false, što znači da će izveštaji o greškama biti sakriveni. Ako radite na sajtu, razvijate temu ili neki plugin onda je poželjno da ova opcija bude true kako bi videli gde su greške i ispravili ih.

Konfigurisanje wp-config.php fajla

Kao što mu i sama ekstenzija (ime) kaže, radi se o .php fajlu. U ovaj fajl se može dodati bilo koji validni php kod. Ipak, treba biti jako oprezan prilikom takvih operacija jer netačno editovanje ovog fajla može dovesti do toga da vaša WordPress instalacija prestane da funkcioniše.

Pre nego što se upustite u avanturu twikovanja možda ne bi bilo loše da pročitate šta ima da kaže dokumentacija WP codex u vezi wp-config.php fajla.

PROŠIRIVANJE FUNKCIONALNOSTI

1. WordPress URL-ovi

Postoje dve vrste setovanja u config fajlu koji kontrolišu WP URL-ove. Radi se o WP_HOME i WP_SITEURL konstantama. Obe vrednosti se mogu podešavati iz dashboarda u sekciji settings. Kada koristite wp-config.php da definišete URL-ove, sva setovanja u admin panelu će biti promenjena.

2. Modifikovanje lokacija direktorijuma

Konfiguracioni fajl vam omogućava da modifikujete lokacije različitih direktorijuma u WordPress instalaciji. Na ovaj način možete pomerati direktorijume Content, Plugins i Uploads. Takođe, možete kreirati dodatne direktorijume za teme.

direktorijumi_shot

Postoje male razlike u putanjama prilikom modifikovanja lokacija direktorijuma, pa tako wp-content direktorijum zahteva apsolutnu putanju u pun URL koji će mu biti dodeljen. Direktorijum plugins ne zahteva posebno podešavanje putanje ali iz razloga kompatibilnosti treba koristiti konstantu PLUGINDIR.

3. Određivanje default custom teme

Default tema u WordPressu uvek nosi oznaku twenty-nešto. Ako želite da promenite temu i postavite neku drugu da bude u default režimu to možete uraditi promenom u ovom fajlu.

custom_theme_shot

4. Custom Database Tables

WordPress omogućava korisnicima da koriste različita imena tabela u bazi. Korišćenjem unikatnih imena tabela zaštitu vašeg sajta ćete podići na viši nivo.

custom_db_tables_shot

Pre nego što krenete sa ovom operacijom preporučuje se da pročitate changing user tables kako bi tranzicija tekla kako treba.

5. Revisions, Autosaves i Trash

Jedna od opcija koju nudi WP je i Revisions Ona se odnosi na sistem skladištenja svakog kreiranog drafta i publish updatea. Ovaj sistem omogućava da vidite svaku promenu koja je napravljena, šta je dodano, šta je promenjeno, šta je obrisano. Retko koji  korisnik WP-a koristi ovaj dodatak i on se može lako isljučiti koristeći WP_POST_REVISIONS konstantu.

revisions_shot

WordPress vrši snimanja procesa rada na svakih 60 sekundi. Ako kreirate neki sadržaj na svom sajtu možete podesiti interval snimanja na duži ili kraći period uz pomoć AUTOSAVE_INTERVAL konstante.

autosaves_shot

Konstanta EMPTY_TRASH_DAYS će vam omogućiti da kontrolišete brisanje postova koji se nalaze u korpi za otpatke (trash-u) vaše WP instalacije. Vaše je da definišete broj koji predstavlja broj dana il da vrednost podesite na 0 kako bi onemogućili brisanje ovih postova.

empty_trash_shot

6. WordPress Multisite

Multisite omogućava korisniku da u jednoj WordPress instalaciji kreira više odvojenih sajtova. Ova funkcionalnost vam dozvoljava da upravljate sa više sajtova vrlo lako. Ovi sajtovi mogu koristiti iste pluginove i teme. Ovakvi sajtovi mogu imati unikatne direktorijume na serveru, gde će biti odvojeni sadržaji (media uploads) kao i npr. odvojene tabele u bazi podataka.

multisite_shot

Jednom kada definišete konstantu u administrativno panelu videćete opciju “Network Setup” u Tool sekciji. Bilo bi poželjno da pročitate nešto više o tome na Create A Network strani.

7. Podešavanja za developere

Ovaj fajl se može prilagoditi i potrebama developera. Podešavanja se odnose na prikaz eventualnih grešaka a i da bi se unapredilo pisanje boljeg koda. Za ovo se koristi WP_DEBUG konstanta. Ako je podesimo na true vrednost sve greške će se prikazivati.

Po default vrednostima skriptovi su minifikovani i združeni (concatenated i minified). Konkatenacija je združivanje skriptova u jedan skript a WordPress ih sadrži dvadesetak. Minifikacija je proces kompresovanja fajla u formatu koji je čitljiv od strane kompjutera. Ove dve funkcije služe da se štede resursi servera a i da se poboljša vreme učitavanja sajta. U slučaju da je developeru potrebno da reši neki problem koji postoji u skriptovima, onda se ove dve konstante stavljaju van funkcije i može se krenuti u rešavanje problema.

developer_shot

Debagovanje se često oslanja na log fajlove, pogotovu ako se oni ne prikazuju kao greške. Za ovo nam služi WP_DEBUG_LOG konstanta.

debug_shot

Kada je ova opcija omogućena greške će biti prikazane u fajlu error.log u wp-content folderu.

Konstanta SAVEQUERIES služi za hardcore optimizaciju WP-a. Radi se o klasi baze podataka. Kada je definisana na true vrednost, $wpdb->queries će skladištiti niz upita zajedno sa vremenom koje je potrebno da ih izvršava.

wpdp_shot

8. Povećanje memorijskog limita

Uz pomoć konstanti WP_MEMORY_LIMIT i WP_MAX_MEMORY_LIMIT možete povećati memorijski limit svoje WP instalacije.

memory_limit_shot

9. Cron podešavanja

WordPress cron se podešava za različite vremenske intervale da obavlja različite zadatke. Jedna od namena je npr. da objavljuje postove u strogo definisano vreme.

cron_shot

10. Isključivanje update-a tabela

Kada dođe vreme da se WordPress updateuje na sledeću verziju tada se može aktivirati dbDelta() funkcija čija je glavna namena da modifikuje bazu podataka u skladu sa najnovijim specifikacijama. To je ok funkcija koja ne nanosi nikakvu štetu ali ipak sajtovi sa velikim tabelama mogu dovesti do toga da taj period update traje prilično dugo.

U ovakvim situacijama mnogi se odlučuju da isključe ovu opciju i da je ostave da se odradi u vreme kada je poseta sajtu mala.

table_updates_shot

11. Onemogućavanje automatskog update-a

Sigurnost WP instalacije podrazumeva redovan update. Međutim, postoje par slučajeva kada updateovanje nije dobra ideja. Ako modifikujete WP core fajlove ili tuđu temu koju ste skinuli sa interneta ili možda tuđ plugin, onda je pametnije da onemogućite automatski update.

Za to vam služe dve konstante i to AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED i WP_AUTO_UPDATE_CORE.

automatic_updater_shot

Rezime

Podešavanja i modifikovanja koja ste pročitali u prethodnim redovima ne iscrpljuju do kraja rad sa wp-config.php fajlom. Ovaj tekst predstavlja dobru bazu za početak rada i upoznavanja sa ovim važnim fajloma kao delom WP instalacije za ljude koji se tek upoznaju sa WordPress-om.

izvor: premium.wpmudev.org

About the author

dezareo

Piše o WordPress-u. Podstiče na akciju, deli ideje i motiviše ljude. U slobodno vreme trči, vozi bicikl, skija. Netaletnovan ali tvrdoglav gitarista.

1 Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

@WPSerbia

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 106 other subscribers

%d bloggers like this: